ประกันรถยนต์ 3 + ราคา

ประกันทุกประเภทนั้นถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ขับขี่ เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกซื้อประกันที่มีราคาสูงไม่ใช่ว่าจะคุ้มค่าเสมอไป แต่การเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างหากที่นอกจากจะคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีไปได้มาก วันนี้ Roojai จึงอยากมาแนะนำ ประกันรถยนต์ชั้น 3 + ที่มีเบี้ยประกันต่ำว่าเหมาะสำหรับใครบ้าง และ มีความคุ้มครองอะไรบ้าง 

ประกันรถยนต์ชั้น 3 + เหมาะสำหรับใคร 

 • รถเก่าที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ที่ขับรถแล้วมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่ำ อย่างเช่น ผู้ที่ไม่ได้ขับรถบนถนนใหญ่บ่อย อย่างแม่บ้านที่อาจจะขับรถแค่ในหมู่บ้าน หรือ พื้นที่ที่การจราจรไม่หนาแน่น 

แล้วประกันชั้น 3 + จาก Roojai คุ้มครองอะไรบ้าง 

 • การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนกับยานพาหนะทางบก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

 • บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม

 • การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

 • การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่

  หากใครรู้ตัวว่าใช้รถที่มีอายุมากแล้ว และ มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่ำ การเลือกใช้ประกันรถยนต์ 3 + ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ และ ช่วยให้ประหยัดเงินไปได้อีกมากเลยค่ะ หากสนใจสามารถเช็คประกันรถยนต์ 3 + ราคา ถูก และมีหลายเจ้าให้คุณได้เลือกที่ Roojai