พลาสติก กัน สนิม

พลาสติกกันสนิม ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง พลาสติกกันสนิม VCI ย่อมาจาก (Volatile Corrosion Inhibitors) คือการเติมสารยับยั้งการกัดกร่อนลงไปในพลาสติก สารที่มีคุณสมบัติยับยั้งการกัดกร่อน เพื่อลดอัตราการกัดกร่อนของวัสดุ โดยเฉพาะโลหะหรือโลหะผสม มีความสะดวกต่อการใช้งานช่วยป้องกันสนิมและป้องกันปัญหาการกัดกร่อนทำให้ชิ้นงานมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

พลาสติกกันสนิมมีหลักการทำงานอย่างไร

พลาสติกกันสนิมหรือบรรจุภัณฑ์ VCI ในแต่ละประเภทผลิตด้วยขั้นตอนการเติมสารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติสามารถแตกตัวออกเป็นโมเลกุลเดี่ยวและสามารถกระจายตัวในอากาศโดยรอบได้ด้วยตัวของมันเองในสภาวะที่ชิ้นส่วนโลหะถูกจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ VCI ลักษณะปิดมิดชิด พลาสติกกันสนิมเหมือนกับฟิล์มกันสนิมบางๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เคลือบบนผิวของโลหะ

พลาสติกกันสนิมมีประโยชน์อย่างไร

บรรจุภัณฑ์กันสนิมที่อยู่ในรูปของถุงพลาสติก มีวิธีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้พื้นที่การจัดการน้อย หรือแทบไม่ต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับขั้นตอน VCI เลย ผู้ใช้งานสามารถหยิบใช้งานได้มากเหมือนกับถุงพลาสติกทั่วไป ไม่สกปรก มีรอยเปื้อนน้ำมัน แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย พลาสติกกันสนิมมีข้อดีมากกว่ากระดาษกันสนิมตรงที่พลาสติกกันสนิมมีความยืดหยุ่น และมีความเหนียว ยากต่อการฉีกขาด สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ช่วยป้องกันการฉีกขาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานด้วย อีกทั้งยังสามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้านในได้

ป้องกันการเกิดสนิมให้มีประสิทธิภาพ

อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่า การเกิดสนิมจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น โลหะบางทำให้เกิดสนิมได้เร็ว ความชื้นที่อยู่ในอากาศหากมีความชื้นสูงก็จะยิ่งทำให้เกิดสนิมได้เร็วขึ้น รวมถึงความร้อนหากมีความร้อนสูงจะไปเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน

การป้องกันสนิมแบบถาวรต้องทราบว่าโมเลกุลใดที่เป็นสาเหตุ และป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดสนิมทำให้ชิ้นงานหรือสินค้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สรุปคือ ความร้อน ความชื้นและโมเลกุลน้ำคือตัวเร่งอัตราการเกิดสนิม เมื่อโมเลกุลน้ำไปจับกับเหล็กตลอดจนโลหะมันจะเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น สิ่งที่ตามมาคือคราบสนิม ปัญหาสนิมจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าเรารู้ต้นตอ สาเหตุว่าอะไรเป็นตัวการสำคัญ แต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าปัจจัยใดทำให้เกิดสนิม บางครั้งการควบคุมปัจจัยเหล่านั้นก็เป็นเรื่องยาก

หากเราต้องขนส่งสินค้า จำเป็นต้องปกป้องสินค้าของเรา พลาสติกกันสนิม คืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ พลาสติกกันสนิมมีประโยชน์อย่างมาก ทำให้สินค้ามีคุณภาพ ไม่เกิดสนิม ส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างมั่นใจทำให้ภาพลักษณ์ธุรกิจดีขึ้น สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สร้างยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย